• opa

PV lint Temperatura gözegçilik edilýän wagt ýyladyş örtügi ýorgan

Aýratynlyk : Temperatura gözegçilik wagty;120V60HZ, kuwwat 100W, dolandyryjy 10 tizlikli sanly displeý, wagty 9 sagat. El bilen ýuwulýan maşyn ýuwmak;Etsorgan-düşek örtülip ýa-da çekilip bilner

Haryt kody : YX01A-BL7284

Material : PV pagta ýüň + ak guzy ýüňi (ideg görkezmeleri: maşyn ýuwulýan, el bilen ýuwup bolýar), materialyň aýratyn göterimi, PV pagta ýüň 50%, ak guzy ýüň 50%

Naprýatageeniýe we kommutasiýa funksiýasy V 120V60HZ, kuwwat 100W gözegçilik ediji, 10 tizlikli sanly displeý, wagty 9 sagat.

Önümiň gaplanyş ululygy: Karton gaplamasy, kartonyň ululygy 25CM, ini 14CM, beýikligi 44CM

Önüm gaplama agramyny öz içine alýar: 3 KG reňkli guty bilen vakuum gaplamak

Ölçegi: 72 x 84 (dýuým)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Elektrik düşegi, elektrik düşegi diýlip hem atlandyrylýar, elektrik ýyladyş enjamlarynyň bir görnüşidir, adaty ýumşak kabel elektrik ýyladyş elementiniň rulon ýylan görnüşinde dokalan ýa-da tikilen adaty izolýasiýa ýerine ýetirijisi bolar. kuwwat çykýar.Iş prinsipi we gurluşy elektrik ýorgan, ýyly ýorgan, elektrik ýassygy we elektrik ýassygy bilen meňzeýär.

Önümlerimiz

Softumşak we amatly - iň oňat ýumşak we rahat duýmak üçin 100% poliester köp gatlakly flanel.Ölçegi 72-den 84 dýuým.Diwanlar, düşekler, düşekler, telewizora tomaşa etmek, okamak ýa-da dynç almak, myşsalary köşeşdirmek üçin amatly, şeýle hem ýyly we rahat durmuş tejribesini berýän ofis üçin amatly saýlawdyr.

Çalt ýylatmak - heatingyladyşyň üç derejesini aňsatlyk bilen saýlaň (aralygy: 95 °F-dan 113 ° F) düwmä degilende.Ulanyjynyň has oňat we ygtybarly tejribesini üpjün etmek üçin has ýylylyk paýlanyşyna ýetmek üçin çalt ýyladyş funksiýasyny goşuň, elektrik ýorgan birnäçe sekundyň içinde deň derejede gyzar we iň çalt wagtda ýyly duýarsyňyz we sowukdan çykarsyňyz.ETL, CE şahadatnamasy geçdi, şonuň üçin ulanmaga arkaýyn bolup bilersiňiz.

Önümiň içerki gaplamasy

Önümiň içerki gaplamasy

savasv (2)
savasv (1)

Jikme-jik suratlar

sav (1) sav (2) sav (3) sav (4) sav (5) sav (6) sav (7) sav (8)


  • Öňki:
  • Indiki: