• opa

Flanel çyzyň Elektrik ýyladyş ýorgan ýyladyş ýorgan

Aýratynlyk;Temperatura gözegçilik wagty;120V60HZ, kuwwat 100W, dolandyryjy 10 tizlikli sanly displeý, wagty 9 sagat.

El bilen ýuwulýan maşyn ýuwmak;Etsorgan-düşek örtülip ýa-da çekilip bilner

Haryt kody;YX01A-TH5060

Material;Çyzylan flanel + Flanel (ideg görkezmeleri: maşyn ýuwulýan, el ýuwulýan), material aýratyn göterim, flanel 50%, flanel 50%

Naprýa; eniýe we kommutasiýa funksiýasy;120V60HZ, kuwwat 100W gözegçilik ediji, 10 tizlikli sanly displeý, wagty 9 sagat.

Önümiň gaplanyş ululygy;Karton gaplamasy, kartonyň ululygy 25CM, ini 14CM, beýikligi 44CM

Önüm gaplama agramyny öz içine alýar;2 KG reňkli guty bilen vakuum gaplamak

Ölçegi;50 * 60 (dýuým)

Üpjünçilik bahasy;Salgyt goşmak bilen 96 RMB


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Gyzgyn sim;Temperatura bilen dolandyrylýan elektrik ýorganlarda ulanylýar.Simiň özeni çeýe we çeýe elektrotermiki garyndy sim (ýa-da folga) bilen örtülen aýna süýümden ýa-da poliester filamentden ýasalýar.Daşarky gatlak neýlon ýylylyk gatlagy ýa-da ýörite plastmassa ýylylyk gatlagy bilen örtülendir, soňra bolsa mis garyndy signal simi ýylylyk gatlagyna örtülýär we daşky gatlak ýylylyga çydamly rezin bilen örtülýär.Elektrik ýorganyň birinji nokadyndaky temperatura öňünden kesgitlenen bahadan ýokary bolsa, degişli elektrik ýyladyş simindäki ýylylyk gatlagy izolýatordan gowy geçirijä üýtgediler, şonuň üçin dolandyryş zynjyry birikdiriler we elektrik ýorgan öçüriler, temperatura gözegçilik we howpsuzlygy goramak maksadyna ýetmek.

Maşyn ýuwulýan we saklamak aňsat - diňe kontrolleýeri aýryň we kir ýuwýan maşyna taşlaň.Göni maşyn bilen ýuwup bolýar, sowuk ýa-da ýyly suw, guradyp bolýar.Uzak möhletli arassalanandan soň ýumşak bolup biler.Bellik: Arassa guramaň.Akartmaň.Demir etmäň.Elektrik üpjünçiligi çygly bolanda, tok üpjünçiligini açmazdan ozal doly gurak bolýança tok üpjünçiligini dakmaň.Gaýrat etmäň.Çygly ulanmaň

Howpsuzlyk kepilligi - 8 sagat ulanylandan soň awtomatiki ýapylmak, aşa gyzmagyň öňüni almak, energiýany tygşytlamak, uklamaga kömek etmek.CE, ETL kepilnamasy we aşa gyzmakdan goramak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan elektrik ýorgan hiliniň howpsuzlygy.Haýwanlaryňyzy örtseňizem ulanmak ygtybarlydyr.

Önümiň içerki gaplamasy

Önümiň içerki gaplamasy

savasv (2)
savasv (1)

Jikme-jik suratlar

avadvb (1) avadvb (2) avadvb (3) avadvb (4) avadvb (5) avadvb (6)


  • Öňki:
  • Indiki: